سه شنبه ١٩ اسفند ١٣٩٩
صفحه اصلي > آزمايشگاهها > آزمايشگهاي دانشكده فني و مهندسي 
آزمايشگهاي دانشكده فني و مهندسي

عناوين آزمايشگاههاي موجود:

آزمايشگاههاي علوم پايه:

 فيزيك عمومي، فيزيك هواشناسي، فيزيك حرارت، فيزيك1، فيزيك2، فيزيك الكتريسيته و آزمايشگاه شيمي

آزمايشگاههاي عمران :

آزمايشگاه مكانيك سيالات، آزمايشگاه  بتن،

آزمايشگاههاي كامپيوتر:

آزمدارهاي الكترونيكي، آز الكترونيك ديجيتال، آزمدارهاي الكتريكي، آزمدارمنطقي، آزمعماري كامپيوتر، آزريزپردازنده،آزمايشگاه كامپيوتر واينترنت، آزمايشگاه پايگاه داده،آز گرافيك كامپيوتري،

آز سيستم هاي نرم افزاري، آز شبكه هاي كامپيوتري، برنامه سازي پيشرفته 1و2، آز سيستم عامل، سايت مركزي كامپيوتر و اينترنت

آزمايشگاههاي نقشه برداري:

آتليه فتوگرامتري، آتليه كارتوگرافي و تفسيرعكسهاي هوايي،عمليات كارتوگرافي

آزمايشگاههاي سراميك:

آزلعاب و شيشه، آزفرايند1، آزچيني، آزفرايند2، آزسيمان، آزفرايند3، آزخشك وپخت، آزديرگداز، آزكريستالوگرافي، آزمباني برق، آزروشهاي شناخت، آزمتالوگرافي، آزخواص مكانيكي،رسم فني،

مركزآناليز مواد،

فعاليتهاي انجام شده در آزمايشگاه:

مركز آناليز مواد:

آدرس سايت مركز آناليز    www.marc.ir

مركز آزمايشات و آناليز  در ساختماني  به مساحت 200 متر مربع شامل:

1-اتاقXRD

2-اتاق ديلا تومتري

3- اتاق آماده سازي

4- اتاق جذب اتمي

5-كلاس آموزشي

كاركنان مركز آناليز دانشگاه اسلامي واحدميبد:

1-خانم دكتر فاطمه  مير جليلي به عنوان مشاوره علمي مركز

2- مهندس سيد علي  محمد امامي ميبدي به عنوان مسئول مركز

   3 - مظفر صلاحي به عنوان كارشناس مركز

دستگاه ديلاتومتري مدل 402pc شركت نچ آلمان

مقدمه:

بوسيله اين دستگاه مي توان تغييرات طولي صورت گرفته(ضريب انبساط حرارتي ) در دماهاي مختلف رادر نمونه يافت .همچنين تغيير فاز و همچنين نقطه نرمي را ميتوان مشخص نمود.كه كاربردهاي بسياري در رابطه با لعاب و انگوب و بدنه ونسوزهاي مصرفي در كوره ها و آجر عايق و شيشه و فلزات و غيره دارد بخصوص موارد استفاده آن در بدنه هاي شوك پذير مي باشد و مي توان تركيبي را طراحي نمود كه ضريب انبساط مورد نظر را داشته باشد.

تهيه نمونه:

 اندازه نمونه بايستي طبق استانداردستگاه مدل 402   pc شركت نچ آلمان 5*5*50 ميليمتر باشد كه حداقل مي توان تا 5*5*30 ميليمتر تغيير يابد

نمونه تست ديلاتومتري را به چند طريق مي توان تهيه نمود :

 • به روش ريخته گري كه  دوغاب مورد آزمايش را در قالب گچي مي ريزند و تا به شكل خط كش در آيد ممكن است قالب با محاسبات شرينكج بعد از پخت طبق نمونه استاندارد باشد و يا ممكن است بزرگتر باشدبه هر حال نمونه نبايستي از اندازه استاندارد كوچكتر شود كه بعد پخت نمونه ريخته گري شده در صورت بزرگتر بودن نمونه  توسط دستگاه برش به حالت استاندارد در مي آورند.      دستگاه برش كه داراي تيغ الماسه مي باشد و با سيستم آب كار ميكند  در صورتيكه دستگاه بصورت خشك كار كند تيغ الماسه داغ نموده و سريعتر سائيده مي شود ضمنا نمونه نيز با كيفيت بالا نمي توان تهيه نمود.
 • به روش ذوب كه اين روش بيشتر براي لعاب بكار مي رود بدين ترتيب كه نمونه پودر مورد آزمايش را درون بوته يا ظرف از جنس آلومينا ، شاموتي ، چيني و غيره  ريخته كه بعد از پخت بتوان نمونه به اندازه استاندارد برش زد .نمونه را درون كوره قرار داده تا پودر كاملا ذوب شود ممكن است در هنگام ذوب به بدنه ظرف بچسبد كه در هنگام برش نمونه از بدنه جدا مي شود.
 • به روش فتيله كه نمونه مورد آزمايش را بصورت دوغاب و سپس بصورت گل  در آورده و به شكل فتيله در مي آورند و در كوره گذاشته و پخت مي نمايند كه بعد از پخت بايستي برش و به صورت نمونه استاندارد در آيد
 • روش پرس كردن كه نمونه مورد آزمايش را بعد از دوغاب نمودن و گرانول سازي  پرس مي نمايند و پخت مي نمايند كه بعد از پخت بايستي برش و به صورت نمونه استاندارد در آيد.

نكاتي را كه بايد درتهيه نمونه ديلاتومتري بايد نظر گرفت

 • هميشه بايستي نمونه ها را به يكي از روشهاي زير تهيه نمود تا خطا را به حداقل برسانيم
 • هميشه نمونه را بايد در يك كوره پخت نمود در صورت امكان در كوره اي پخت شود كه قرار است بعدا محصولات در آن پخت شود نوع كوره ، دما ي كوره و اتمسفر در ضريب انبساط تاثيردارد و همچنين محل قرار گرفتن نمونه ها در كوره هميشه بايستي  ثابت باشد.
 • سعي شود قطر نمونه  و ابعاد نمونه هميشه ثابت باشد .
 • در تهيه دوغاب و گل پلاستيك  ويا گرانول هميشه رطوبت ثابت و همچنين اندازه ذرات  بايستي  يكسان باشد.

 كار  با دستگاه :

قرار دادن نمونه درون دستگاه

بعد از اينكه نمونه طبق استاندارد 5*5*50 برش داده شد باشد كه حداقل مي توان تا 5*5*30 ميلي متر تغيير يابد سپس نمونه را با پوساب پوليش داده تا لب پريدگي و خراش كاملا از بين برود سپس با كوليس نمونه را اندازه گيري مي كنيم و نمونه را در درون پايه از جنس آلومينايي ودرون  دستگاه قرار مي دهيم محل قرار گرفتن نمونه طوري است كه يك طرف نمونه فيكس و ثابت است و طرف ديگر نمونه به ميله آلومينايي كه متغيير و تغييرات ضمن حرارت را ثبت مي كند و بصورت نمودار ترسيم مي نمايد.

اطلاعاتي كه براي انجام تست ديلاتومتري نياز است

 • سرعت بالا رفتن دما  بر دقيقه
 • حداكثر دماي مورد نياز براي ضريب انبساط حرارتي  بر حسب درجه سانتيگراد
 • اندازه نمونه بر حسب ميليمتر
 • كد نمونه
 • نقطه ذوب نمونه
 • محيط كوره با توجه به اينكه ممكن است بعضي نمونه ها در محيط اكسيدي با اكسيژن واكنش دهند باستي در محيط تست انجام شود يه واكنشي انجام نشود مثلا محيط با گاز آرگون يا گاز ازت يا هليوم يا خلا به هر حال اين دستگاه قابليت اين را دارد كه در محيطهاي مختلف اين تست را انجام دهد .

نتايج:

1- خروجي اين دستگاه بصورت نموداروديتا مي باشد كه الفا يا ضريب انبساط حرارتي را از دماي محيط تا دماي 1400 درجه سانتيگراد و در هر دمايي  مشخص نمود.

2-اگر در نمونه تغيير فازي رخ دهد كاملا در نمودار مشخص است ودماي آن رانيز ميتوان مشخص نمود.

3-نقطه نرمي را نيز مي توان در اين آناليز مشخص نمود.

 

دستگاه XRD مدل APD2000 PRO

مقدمه

اين دستگاه تك فاز و با فركانس 50 هرتز  با برق شهر كار مي كند  و داراي UPS  و دو باطري مي باشد كه يك ساعت برق را ذخيره مي نمايد . همچنين دستگاه داراي يك چيلرمي باشد .كه كار خنك كردن تيوپ مسي را انجام مي دهد.

توسط اين دستگاه مي توان فاصله شبكه كريستالي مواد را آناليز كرد (d)    حتي با توجه به مهارت مي توان تا حدودي درصد اين فازها را نيز مشخص نمود .

تهيه نمونه

دو روش مي توان نمونه را تهيه نمود:

1-در اين روش مواد بايستي به صورت پودر در آورد و از مش 170 عبور داد كه مقدار مواد حدودا 5 تا 20 گرم(بستگي به دانسيته مواد دارد) نياز مي باشد.

سپس مواد را در جا نمونه اي ريخته و توسط لام آن را فشرده مي نمائيم  و جا نمونه اي را در درون دستگاه قرار دهيم.

2- در روش دوم كه قطعه پخت شده مانند بدنه كاشي را پوليش نمود تا سطح آن صاف و صيقلي شود و دردستگاه قرار داد .

شرح چگونگي كار با دستگاه

دستگاه داراي تيوپ مسي با طول موج 1.54 مي باشد كه اشعه X  در تيوپ مسي توليد  شده و با زاويه خاص و طول موج خاص به نمونه برخورد مي نمايد و توسط دتكتور جذب و به پردازشگر مي دهد  .

  قابل توجه اينكه در هنگام تست بايستي زاويه مورد نظر را مشخص نمود كه اين دستگاه قابليت تا زاويه 160 درجه سانيگراد را دارا مي باشد

نكته ديگر اينكه اين دستگاه براي مواد كريستالي مي باشد   اگر نمونه آمورف باشد پيك مشاهده نمي شود.

از قابليت اين دستگاه اين است كه داراي كوره مي باشد كه ضمن پخت نمونه در دما هاي مختلف مي توان XRDگرفت همچنين اين دستگاه داراي دتكتور FAST  مي باشد كه در مدت زمان كمتري براي ما آناليز انجام مي دهد ولي داراي دقت پايين تري مي باشد.

نتايج:

پس از انجام تست نموداري كه داراي يك سري پيك هاي كوتاه و بلند است نمايش داده مي شود و همچنين بصورت ديتا نيز خروجي اطلاعات مي توان گرفت  كه اين نمودار خام است و بايستي توسط نرم افزار و يا كتب  اطلاعات شناسايي XRDاين پيك ها را شناسايي كرد و مورد بررسي قرار داد.

 

دستگاه  STA مدل 409 PC

مقدمه

اين دستگاه قادر است تا دو آناليز TGو DTAرا بصورت همزمان انجام دهد كليه اتفاقات حرارتي  به همراه تغييرات وزني را با دقت بالا در روند افزايش دما بررسي نمود. در آناليز DTAكليه واكنش ها و اتفاقات كه همراه با آزاد سازي  و يا جذب حرارت هستند ثبت مي گردد و در نتيجه به واكنش هاي صورت گرفته در طي فرايند گرما دهي همراه با دماي واكنش و گرماي جذب شده و يا آزاد شده مي توان پي برد

 در آناليز TGنيز تغييرات وزني اتفاق افتاده در قسمت هاي مختلف را ارائه مي دهد از اين آناليز در موارد مختلفي ازجمله موارد زير مي توان اشاره كرد :

 • يافتن كنتيك واكنش

در يك پيك ارائه شده در آناليز DTA  اگر سطح زير منحني را به قسمت هاي مختلفي تقسيم كنيم و دماي هر قسمت را بيابيم از سطح زير منحني در هر دما و يافتن رابطه اين سطوح با دماي مربوطه مي توان محدوده كنتيكي واكنش را يلفت.

 • يافتن دماي ترموديناميكي واكنش

دماي ترمو ديناميكي واكنش پايين ترين دمايي است كه امكان انجام يك واكنش وجود دارد  اگر آناليز يك واكنش  را با سرعت هاي مختلف بدست آوريم امكان بدست آوردن دماي واكنش در سرعت صفر درجه بر دقيقه يا دماي ترموديناميكي وجود دارد.

با رسم منحني DDTAوdtgميتوان به تعداد واكنش هاي در هر مرحله پي برد.

تهيه نمونه

مواد مورد آناليز مي تواند بصوت پودر و يا بصورت بالك  باشد كه مقدار ماده بصورت پودر يا بالك از 50 ميلي  گرم الي 200 ميلي گرم  مورد نياز است (بستگي به دانسيته ) دارد .

مواردي كه براي اين آناليز در نظر گرفت:

 • سرعت بالا رفتن دما بر حسب دجه سانتيگراد
 • ماكزيمم دماي مورد نياز
 • مدت زمان ماندگاري در دما
 • محيط كوره (اكسيدي ،احياء، خنثي)

نتايج

با توجه به نرم افزار دستگاه مي توان اطلاعات را بصورت نمودار يا ديتا گرفت

همچنين اين نرم افزار قابليت دارد مشتق اول و دوم  و ماكزيمم و مينيمم پيك وتغييرات وزني را در محدوده دمايي خاص و.... را مشخص نمايد.

 

سايت مركزي اينترنت و كامپيوتر:

حفظ و نگهداریتعداد 85عدد کامپیوتر موجود در سایت مرکزی کامپیوتر و اینترنت

2-پاسخگویی به دانشجویان گرامی در خصوص رفع مشکلات اینترنت

3- دریافت اطلاعات کاربران جدید اینترنت با ارائه کارت دانشجویی و فعال سازی اینترنت مربوطه

4-همکاری با  مسئول محترم آموزش فنی مهندسی جهت برگزاري كلاس دروس آشنائی با کامپیوتر و اینترنت   

5- همکاری با مسئول محترم آموزش نیروی انسانی در برگزاری دوره های مربوط به کامپیوتر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منو اصلی
نظرسنجی
نظرسنجي غير فعال مي باشد
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 10624
 بازدید امروز : 22
 کل بازدید : 167702
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
 زمان بازدید : 0.2031
آدرس: میبد،کیلومتر 3 جاده میبد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد میبد
infomaybodiau.ac.ir
كد پستي: 8965151567 ، تلفن : 5-32370161-035